Nový Cryolipolysis - bezpečně – kvalitně a s maximálním výsledkem                                                                                                                                          

Nová revoluční technologie v kryolipolýzách

 

Přístroj Cryolipolysis  byl  vyvinut na  žádost profesionálů a   školitelů     v  oblasti   odbourávání podkožních   tuků   a   formování      postav.

Byla zkonstruována zcela nová unikátní hlavice, která před ošetřením a při ošetření samotnou kryolipolýzou připravuje danou partii na zásah a  ihned  při  aplikaci kryolipolýzy  regeneruje ošetřenou   oblast.

Zjistilo se, že tento způsob ošetření umocňuje výsledky a konečný efekt je minimálně o 30% efektivnější  od běžných kryolipolýz na trhu. 

V čem je tajemství? Unikátní hlavice neobsahuje pouze mrazící destičky, jak tomu je doposud. Tajemství  je v implementování  červeného  záření  a samostatného vyhřívání před mražením. Neméně důležitá je zelená světelná terapie při ošetření. Hlavice je konstruována tak, aby ošetření bylo co nejpříjemnější, bezpečné a maximálně efektivní.

 

                                                                       

 Přístroj Cryolipolisys 60                                                                                                                                               
 Je  opatřen  vakuovým  adaptérem,  který  nasává  vrstvu  kožní řasy s  podkožním  tukem. Adaptér
 následně ochladí celou  nasátou  část  až  na – 10 st. Celsia a dále udržuje nastavenou hladinu
 podtlaku cca 50 Kpa a  řídí nastavenou teplotu. Proces předehřátí a ochlazení na cílovou  teplotu je
 řízen počítačem. Postupné klesání  teploty až pod bod mrazu  je schopno zaručit cílový efekt – tj.
 odumření min. 25% adipocitů  (tukových buněk) a nízkou téměř žádnou bolestivost při zákroku. Doba
 ošetření jedné lokality je cca 60 minut. Při ošetření  používáme speciální membránu,roušku,  která
 zamezuje vzniku omrzlin. Přístroj Cryolipolysis  60 získal certifikaci o shodě  ve Zlíně. Jedná se o zatím
 nejvýkonnější a  nejúčinnější přístroj na českém trhu.
 

Certifikovaná kryolipolýza

Účinná metoda nasátím tukové tkáně  –  bez nebezpečných destiček a sond.Nejúčinnější alternativa chirurgické liposukce. Kryolipolýza velmi účinně odstraňuje část podkožního tuku - (liposukce zmražením). Tato metoda je založena na vědeckých základech (výzkum  Harvardské univerzity který, byl  zaměřen na reakci tukové buňky na   podchlazení).  Tuková buňka odumírá - při vystavení teplotě pod 2 st. Celsia (dochází k apoptóze). Poškozena je pouze tuková buňka nedochází  k  poškození ostatních tkání. Při jedné návštěvě odumře od  25%  do  35% tukových buněk. Výsledek po zákroku  zůstává :  organismus není schopen účinně  vytvářet  další, nové tukové  buňky. Zákrok mohou absolvovat i ti, pro  které není kavitace popř. radiofrekvence vhodná, efekt je velmi pozvolný = organismus se nezatěžuje. Cíle je dosaženo po 8 až 12 týdnech (maximální efekt mezi 2. a 3. měsícem). Úbytek až – 65% z tukové tkáně při opakovaném zákroku  na stejném místě.

 


Velmi vhodné pro klientky s nevzhlednými tukovými polštáři

 

 LOKALITY OŠETŘOVANÉ kryolipolýzou (liposukcí zmražením tukové tkáně)

 

alt

 

Kryolipolýza je v současné době nejúčinnější neinvazivní metodou k tvarování postavy.

 

altEfektivitou se zcela vyrovnává tumescenční liposukci ( chirurgickému odstranění tuku).


Jak funguje kryolipolýza  (liposukce zmražením tukové tkáně)   
Kryolipolýza je ochlazení tukových buněk přes pokožku, aniž by došlo k poškození ostatních podkožních struktur. Toto ochlazení spouští tzv. apoptózu, což znamená, že dochází k rozpadu tukových buněk. Části takto rozpadlých tukových buněk jsou pak následně odstraňovány v rámci procesu fagocytózy specifickými druhy bílých krvinek, tzv. makrofágy.  Tento proces řízeného odumírání tukových buněk je postupný, nezvyšuje hladinu cholesterolu ani triglyceridů v krvi. Je prokázáno, že při jediné aplikaci této metody dochází k úbytku tukové tkáně v místě aplikace v rozmezí 25 – 35%.

 

Rozhodující je skutečnost, že tuková buňka je několikanásobně citlivější na chlad než buňky ostatních tkání. Zmražením tukové buňky na mezní teplotu až – 10 st. Celsia vznikají v   tukové buňce krystalky, které zapříčiní tzv. apoptózu, tuková buňka dostává signál ke svému pozvolnému odumření.  Jakmile je ukončen proces, odumřelá buňka je imunitním systémem identifikována jako nežádoucí a z těla přirozenou cestou odstraněna (každou vteřinu v našem těle odumírá množství buněk, které tělo zcela přirozeně odstraní). Po úplném odstranění odumřelých tukových buněk se snižuje tuková vrstva, prázdný prostor po odumřelých tukových buňkách  obsadí buňky, které přežili, Obrysy těla jsou zřetelně zbaveny tuku, vyrýsovanější a štíhlejší. Výsledná reakce tukových buněk na chlad je podložena rozsáhlými lékařskými studiemi a výzkumy vědců z Harvardské univerzity. Nasazení kryolipolízy na trhy v USA bylo samozřejmě  vázáno schválením americkou FDA, což potvrzuje její bezpečnost..

 

 


 

Jak postupujeme  před ošetřením  kryolipolýzou (liposukcí zmražením tukové tkáně)

Plán ošetření včetně zákresu daných lokalit je součástí vstupní konzultace před zákrokem.   

Ošetření jedné lokality = jedno „nasátí“ tukové vrstvy = jedna aplikace.
Odstraňovat lze tukové polštářky v celém rozsahu od oblasti nad koleny až po oblast pod hrudníkem (také ze zadní a boční strany tzv. pod podprsenkou) a na vnitřní straně paží.

Hodinu před zákrokem se nedoporučuje  nic jíst. Nejméně 2 hodiny před zákrokem nekouříme! Před aplikací je vhodné pít různé ovocné šťávy (např. pomerančový džus ).  Po zákroku bude místo přechodně zarudlé, otlačené a necitlivé nebo naopak přecitlivělé, nebo může vzniknout „modřina“ a barevné změny. Záleží na reakci těla na chlad. Tento stav se vrací během několika následujících hodin až dnů do normálu. Není nutné ani změnit své stravovací návyky. Během ošetření bude monitorován puls.

 

 

 

Jak ošetření probíhá

Stanovený  postup je následující:  konzultace, měření a zákres dané lokality, záznam parametrů, naprogramování přístroje, očištění  lokality, přiložení speciální ochrany na kůži v oblasti, která má být zbavena tuku, přiložení vakuového aplikátoru, nasátí  řasy s tukovou vrstvou (nasát můžeme  cca 2x velikost aplikátoru). Potom začíná červená světelná terapie a následně 5min  ošetřovanou partii  nahříváme  na 35- 40 C. Prohřátí je velice důležité a umocňuje výsledky na dané partii až o 20% od běžných Cryolipolýz. Po pěti minutách nahřívání se přístroj automaticky přepne do režimu ochlazování až mražení. V tu samou chvíli se přepne i světelná terapie na zelenou barvu a po celou dobu ošetřeni je daná partie touto světelnou terapií ošetřována. Zelená světelná terapie zabraňuje případným změnám na podkoží a velice blahodárně působí na ošetřovanou partii. Po uplynutí nastaveného časového limitu se přístroj vypne, následuje  sejmutí vakuového adaptéru a očištění dané partie. Po každém takovémto ošetření doporučujeme a také provádíme lymfodrenáž, která příznivě ovlivňuje nastartovaný proces. Výsledky se dostavují po 6 týdnech, ale můžete očekávat úbytky až do 90 dnů po ošetření.  Po dobu 90 dnů doporučujeme navštěvovat lymfodrenáže minimálně 1x týdně. Není to samozřejmě povinnost, ale jenom doporučení pro lepší výsledky.

alt

 

Jak často zákroky opakovat a počet zákroků kryolipolýzy (liposukce zmražením tukové tkáně)

Ošetření je možné opakovat až 3x na jedné lokalitě. Při opakovaném ošetření provádíme zákrok na  oblasti, na které se při předchozích  zákrocích nedostalo, nebo lze znovu  ošetřit lokalitu, která byla již ošetřena (opakováním můžeme odbourat až 55% až 65% tukové tkáně  ošetřovaného místa). Opakování  provádíme nejdříve za 4 - 6 týdnů,  Při jedné návštěvě provádíme maximálně 4 aplikace.

 

Ve Studiu Infigur používáme  CERTIFIKOVANOU KRYOLIPOLÝZU, která má prokazatelné destruktivní  účinky na tukovou tkáň klienta.

ZTRÁTA MINIMÁLNĚ 25% TUKOVÉ TKÁNĚ OŠETŘOVANÉ OBLASTI  PO JEDINÉM ZÁKROKU.

 Náš přístroj je schopen snížit teplotu v aplikátoru na – 10 st. Celsia.

 

 

Certifikovaná kryolipolýza využívá vakuový adaptér                        

Vakuový adaptér umožňuje  snížit teplotu na – 10 st. Celsia.
Netukové struktury včetně orgánů nejsou nijak poškozeny díky speciálně vyvinutému adaptéru a mikroprocesorem řízenými postupy.
Ochlazování  na nízkou teplotu v celé vrstvě tukové tkáně dle daného předem nastaveného postupu zaručí zničení min. 25% tukové tkáně  ošetřované oblasti.
Zmražení tukové tkáně,  volbu a trvání programu provádí terapeut dle předem stanovené metodiky.


 


Kontraindikacemi pro ošetření jsou dle výrobce  přístroje:

chronické onemocnění imunit.systému, zvýšená teplota nebo horečka, nachlazení nebo jiné oslabení imunity, těhotenství, poruchy jater, ledvin, krve, porucha štítné žlázy, onemocnění slinivky břišní, rakovina - nejdříve po 5letech, chemoterapie, alergie nebo přecitlivělost - zejména chladová, epilepsie, astma - po poradě s lékařem, kojící matka, křečové žíly, trombóza, operace - čerstvá jizva, trvalý zánět v těle, kov těle - na místě kde budeme ošetřovat nesmí být, hypertenze - po poradě s ošetřujícím lékařem, antidepresiva - po poradě s lékařem, období menstruace - zvýšená citlivost, diabetes - po poradě s lékařem, roztroušená skleróza, osoby s kardiostimulátorem, atopický ekzém, dermatitida, psoriáza a jiné kožní onemocnění, poruchy srážlivosti krve, problémy s tělesnou termoregulací, hypoproteinémie

 

 

alt

 • Jak laser Zerona® pracuje?

  • Leaser Zerona® je nízkoúrovňový laser, nazývaný také jako laser studený. V klinických studiích bylo prokázáno, že Zerona® laser stimuluje tukové buňky tak, že začnou zkapalňovat tuk obsažený uvnitř buňky. Zkapalněný tuk pak prochází přes obal tukové buňky do tzv. mezibuněčného prostoru. Z tohoto prostoru pak tuk odchází do lymfatického (mízního) systému. Tukové buňky se po vypuštění tuku zmenší, což má za následek postupné snižování obvodu pasu, boků a stehen případně dalších míst, kde bývá tuk uložen. Laser Zerona® tukové buňky nepoškozuje ani neodstraňuje, jen zmenší jejich objem.
 • Jakým způsobem probíhá ošetření laserem Zerona®?

  • Připravte se na příjemných 40minut odpočinku, čtení, poslouchání hudby nebo nicnedělání. Zerona® ošetření je zcela bezbolestné. Během ošetření nebudete cítit žádné teplo ani jiné nepříjemné pocity. Po dvaceti minutách jen změníte polohu těla ze zad na břicho tak, aby došlo k ošetření přední i zadní strany problémových partií (břicho, stehna, hýždě, ruce,…) laserem Zerona®.
 • Jsem vhodným klientem pro ošetření Zerona® laserem?

  • Většina osob je vhodná pro ošetření Zerona® laserem. Dokonce i lidé s nadváhou nebo obezitou mohou ošetření Zerona® laserem podstoupit. Samozřejmě není možné tímto způsobem snížit hmotnost o 20 kg, ale ošetření Zerona® laserem je jistě vhodným doplněním redukčního programu. Před každým základním programem ošetření Zerona® laserem je možné všechny vaše dotazy prodiskutovat. Vaše dotazy můžete také zaslat na naše internetové stránky….
 • Pro koho je Zerona ® laser obzvláště ideální ?

  • Pro ty osoby, které se již zdravě stravují, cvičí a přesto mají pocit, že by potřebovaly zmenšit tukové polštářky na některých místech, kde je obtížné se již zbavit dietou nebo cvičením. Druhou skupinu lidí, pro kterých je Zerona ® laser program vhodný jsou ti, kteří se zdravým životním stylem začínají. Zerona® laser může být tím správným startem na vaší cestě za krásnou postavou a zdravým životním stylem.
 • Na jaké části těla je možné ošetření Zerona® laserem použít?

  • Ošetření laserem Zerona® je možné efektivně použít na všechny části těla, kde se ukládá tuk a často jsou odolné na cvičení a diety. Většina klientů začíná s ošetřením pasu, boků a stehen. Zerona® laser je možné použít i na další plochy těla jako jsou paže, vnitřní kolena, tukové polštáře na zádech či hýždích.
 • Jaká pravidla musím dodržovat během ošetření laserem Zerona®?

  • Během 2 týdnů, kdy probíhá ošetření, můžete pokračovat v běžné činnosti tj. chodit do zaměstnání, sportovat,… Důležité však je pravidelně do organismu doplňovat tekutiny. Nutné je denně vypít alespoň 3,5 až 4 litry vody. Jíst zdravou, pestrou a vyváženou stravu. Pravidelně cvičit alespoň 30 minut denně (stačí rychlá chůze). Po celou dobu programu ošetření laserem Zerona® se nedoporučuje konzumace nápojů s kofeinem a alkoholem. Alkohol a kofein mohou negativně ovlivňovat lymfatický systém při odstraňování tuků a následný metabolismus tuků v organismu, čímž mohou snížit výsledky programu ošetření laserem Zerona®.
 • Co se stane, pokud zmeškám následující ošetření Laserem Zerona®?

  • Základní program Zerona® laserem se skládá z 6ti ošetření, které musí být provedeny po dobu 40 minut každý druhý den. Od jednoho ošetření k dalšímu nesmí uplynout doba delší než 72 hodin. Pokud by nedošlo k dalšímu ošetření do 72 hodin je možné, že by se tuk opět vrátil z mezibuněčného prostoru zpět do tukových buněk. Proto je třeba pečlivě zvážit, zda po dobu 14 dnů budete moci ob den pravidelně chodit na ošetření laserem Zerona®. Pro dosažení maximálního účinku programu nedoporučujeme zmeškat předem domluvené ošetření. Budeme se snažit vám poskytnout náhradní termín ošetření, ale z provozních důvodů není vždy možné náhradní ošetření provést ve vámi požadovanou hodinu. Po ošetření se můžete hned vrátit k normální činnosti, nebudete pociťovat žádnou bolest, otoky nebo nepříjemné pocity.
 • Jak brzy po porodu mohu ošetření Zerona® laserem podstoupit?

  • Přestože neexistují žádné vedlejší účinky doporučujeme podstoupit ošetření nejdříve po 6ti týdnech po porodu (o dřívějším ošetření se poraďte se svým ošetřujícím gynekologem). Ošetření Zerona laserem nedoporučujeme kojícím matkám.
 • Za jak dlouho uvidím první výsledky po ošetření Zerona® laserem?

  • Hned po prvních ošetřeních vám začne být větší oblečení. Větší výsledky zaznamenáte vy a vaše okolí po 4-6 ošetření (tj. po 14 ti dnech).
 • Mohu ošetření Zerona® laserem podstoupit opakovaně?

  • Samozřejmě můžete ošetření Zerona® laserem podstoupit opakovaně. Buď hned po ukončení základního programu nebo po několika měsících (např. po shození dalších kilogramů). Při dalším ošetření můžete očekávat ještě lepší výsledky než po ošetření základním.
 • Existují nějaká rizika spojená s ošetřením Zerona® laserem?

  • Jedná se o 100 % neinvazivní postup. Během ani po ošetření nebudete pociťovat žádné bolesti ani nepříjemné pocity. Bezprostředně po ošetření můžete vykonávat běžnou činnost. Neexistuje žádné riziko spojené s ošetřením laserem Zerona®.
 • Mohu podstoupit ošetření laserem Zerona® i v případě, že trpím nějakým onemocněním např. diabetem mellitem?

  • Zerona® laserem mohou být ošetřeni skoro všichni klienti. Neexistuje žádné riziko spojené s ošetřením laserem Zerona®, ale potencionální neznámá rizika existovat mohou a proto nedoporučujeme ošetření Zerona® laserem ve dvou  případech. Pokud je klientka těhotná nebo se domnívá, že je těhotná. Druhým případem je pokud má klient kardiostimulátor nebo inzulínovou pumpu. Zerona® laser nemusí být stejně účinný u pacientů s diabetem mellitem (cukrovkou) nebo poruchou štítné žlázy, kde je metabolický systém potenciálně narušen.
 • Je ošetření Zerona® laserem efektivní?

  • Při dodržování zásad jako jsou doplňování tekutin do organismu (denně vypít 3,5 až 4 litry vody), dodržování dietního plánu a pravidelném pohybu po dobu 30 minut denně a absenci nápojů s kofeinem a alkoholem dosahují klienti v  průměru ztrátu v pase, na bocích a stehnech po 6ti ošetření Zeronou® ztrátu mezi 9-10 cm (v průměru 9,25 cm). Z Ameriky jsou však popsány i případy, kdy klienti snížili objem o 23 cm.
 • Jak dlouho je možné výsledky ošetření Zerona® laserem udržet?

  • Pokud se klient po ukončení základního programu ošetření Zerona® laserem zdravě stravuje a pravidelně cvičí může očekávat, že výsledky jsou dlouhodobé. Ošetření je zcela neinvazivní, nejsou žádné vedlejší účinky, kromě ztráty centimetrů a tuku.
 • Čím se liší ošetření laserem Zerona® od liposukce ?

  • Liposukce je invazivní postup, kdy je tuk uložený v určité části těla je rozrušen a odsáván z tukových polštářů kanylou. Zákrok trvá 2-3 hodiny, po zákroku je možní do práce nastoupit nejdříve za 3 dny a je nutné po dobu 2-3 týdnů nosit kompresní prádlo, cvičení je možné až za 2-3 týdny. Ošetření laserem Zerona® je ošetření 100% neinvazivní, které využívá nízkoúrovňového laseru ke stimulaci tukových buněk, které následně uvolní tuk do mezibuněčného prostoru. Toto ošetření se neprování v anestezii, je zcela bezbolestné a není po něm nutná žádná rekonvalescence. Po ošetření je možné se hned vrátit k normální činnosti, není pociťována žádná bolest, otoky nebo nepříjemné pocity. Pravidelné cvičení je součástí programu.
 • Rozdíl mezi ošetření laserem Zerona® a jiných neinvazivních technik hubnutí ?

  • Zerona ® laser je v současné době nejúčinnější a nejbezpečnější neinvazivní léčba hubnutí na současném trhu. Toto ošetření je 10x účinnější než ultrazvuková liposukce). Při ošetření neexistuje žádná možnost poranění kůže. Během ošetření na sebe necháte pouze působit světlo laseru.
 • Lze uplatňovat platbu zaje ošetření Zerona® pojišťovnou?

  • Ošetření Zerona® laserem není hrazeno z žádného pojištění a úhrada za program je v plné výši na klientovi.
 • Jak dlouho je již Zerona® laser používán ?

  • Zerona® laser je používán v klinických studiích v USA již od roku 2008. Od počátku roku 2009 je lékaři využíván v praxi. Stejná Erchonia® Low Level Laser technologie je používána jako běžná pomoc při tumescentní liposukci již od roku 2001.
 • Proč je důležité užívat speciální kapsle?

  • Zerona® laser stimuluje tukové buňky tak, že začnou zkapalňovat tuk obsažený uvnitř buňky. Zkapalněný tuk pak prochází přes obal tukové buňky do tzv. mezibuněčného prostoru. Z tohoto prostoru pak tuk odchází do mízního systému. Proces uvolnění a následného zpracování tuku může být pro organismus některého z klientů poměrně náročný. Pro podporu tohoto procesu je výhodné užívat speciálně vytvořené kapsle pro ošetření Zerona®. Pravidelné užívání kapslí zvětšuje účinek Zerona® laser ošetření.
 • Jak mám užívat speciální kapsle?

  • Speciální kapsle by se měly začít užívat alespoň 1 týden před prvním ošetřením Zerona® laserem, ale je výhodné je užívat i delší dobu před základním ošetřením Zerona® laserem. Denně se užívají 2 kapsle. Jedna kapsle dopoledne a druhá odpoledne vždy před jídlem. Stejně jako jiné potravní doplňky je nutné i tyto speciální kapsle zapít alespoň 3 dcl vody. V užívání speciálních kapslí je výhodné pokračovat ještě alespoň jeden týden po skončení základního Zerona® laser ošetření.
 • Co se stane, pokud nebudu pravidelně užívat speciální kapsle?

  • Doporučujeme užívat speciální kapsle pravidelně vždy dopoledne a odpoledne před jídlem. Ošetření Zerona® laserem může být provedeno i v  případě pokud má klient alergii na některou ze složek speciální kapsle (nemůže tedy kapsle užívat). Je ovšem možné, že výsledky celého Zerona® programu budou menší, pokud nebudou pravidelně užívané speciální kapsle.
 • Jaký další benefit, mě užívání kapslí přinese?

  • Speciální kapsle obsahují kromě niacinu i omega 3 mastné kyseliny, které zvyšují HDL cholesterol (tzv. hodný cholesterol, který čistí krevní řečiště od tukových nánosů) a snižuje VLDL a LDL cholesterol (tzv. zlý cholesterol, který naopak cévy ucpává ateromovými plát).
 • Víte, na jaké části těla je možné ošetření Zerona® laserem použít?

  • Ošetření laserem Zerona® je možné efektivně použít na všechny části těla, kde se ukládá tuk a často jsou odolné na cvičení a diety. Většina klientů začíná s ošetřením pasu, boků a stehen. Zerona® laser je možné použít i na další plochy těla jako jsou paže, vnitřní kolena, tukové polštáře na zádech či hýždích.